Wijziging bankrekeningnummer

Proflex Personeel maakt gebruik van factoring via Factris om te kunnen blijven groeien. Factris is volop in ontwikkeling waardoor wij een nieuwe overeenkomst zijn aangegaan met Factris Channel S.A. 

Dit houdt in dat wij onze huidige en toekomstige vorderingen op u conform art. 3:94 BW hebben overgedragen (gecedeerd) aan Factris Channel S.A. De huidige vorderingen op u, die reeds aan u gefactureerd zijn, heeft Factris NL1 B.V. aan ons retro-gecedeerd en wij hebben deze vorderingen gecedeerd aan Factris Channel S.A. 

Voor jullie, als onze klant verandert er weinig behalve dat wij jullie verzoeken het rekeningnummer per direct aan te passen naar IBAN NL 30 INGB 0674 5636 70 t.n.v. Factris Channel S.A. en facturen welke op dit moment openstaan naar bovenstaand rekeningnummer over te maken. Dit staat per heden ook vermeld op onze facturen. 

De wijziging heeft geen gevolgen voor de G-rekening: alles omtrent de G-rekening blijft onveranderd. 

Heeft u al betalingen klaarstaan?

Zijn er al betalingen klaargezet voor het oude rekeningnummer, dan zullen deze de eerstkomende tijd doorgestort worden naar onze nieuwe rekening. Zodra het mogelijk is, zien we de betalingen graag tegemoet op het nieuwe rekeningnummer. 

Wanneer er vragen zijn kunnen jullie contact met ons opnemen of met Factris via info@factris.com of 020-5050333.