Op zoek naar informatie

Handige links en informatie

voor werkzoekende en werknemers in de uitzendbranche

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Algemene Bond Uitzendondernemingen. Hier vind je onder andere informatie over de CAO voor Uitzendkrachten en Handboek functie-indeling uitzendkrachten.

www.abu.nl

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

www.normeringarbeid.nl

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) regelt de pensioenregeling voor de flexbranche. Hier vind je meer informatie over de Stipp Basisregeling en StiPP Plusregeling.

www.stippensioen.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

www.uwv.nl

Meldpunt Malafide Uitzendbureaus

Heb je een vermoeden of constateer je misstanden met uitzendwerk? Dan kan je deze misstanden online melden bij de Inspectie SZW.

www.inspectieszw.nl/melden/malafide-uitzendbureaus

Vragen? Bekijk dan ook eens veelgestelde vragen of neem contact op met Proflex Personeel.