Zorgeloos ondernemen

Payroll voor ondernemers

Goedkope payroll voor ondernemers in de groenvoorziening of grond-, weg- en waterbouw

Goedkope payroll tarieven

Proflex Payroll baseert haar goedkope payroll tarieven op basis van het bruto uurloon van een werknemer. Het tarief voor u als opdrachtgever wordt berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met een zogenaamde payroll omrekenfactor. De hoogte van de payroll omrekenfactor wordt weer bepaald door de functie en het soort arbeidsovereenkomst.

Payroll met heldere afspraken

  • U weet altijd van tevoren wat een medewerker u kost per uur
  • U betaalt alleen voor het aantal daadwerkelijk gewerkte uren
  • Als de medewerker ziek is of op vakantie gaat heeft u (dus) geen kosten
  • Er zijn geen kosten achteraf, u weet altijd waar u aan toe bent

Goedkoper uit met payroll

Wanneer u medewerkers in dienst heeft, maakt uw organisatie kosten. Daarbij heeft u te maken met verschillende partijen die allemaal hun eigen tarieven en facturatie hanteren. Zo besteedt u de salarisadministratie uit aan een administratiekantoor en heeft u bij een verzekeraar een ziekteverzuimverzekering afgesloten. De kosten worden apart aan u doorberekend en voor iedere dienst heeft u extra administratief werk. Via payroll besteedt u alles aan één partij uit. Hierdoor bent u meestal goedkoper uit en kunt u besparen op uw personeelskosten.

De onderstaande kosten zijn bij Proflex Payroll inbegrepen bij het tarief:

Brutoloon van de werknemer

Het loon, inclusief belasting en sociale premies. Na aftrek van loonbelasting, ziekenfondspremie, premies van AOW en AWW blijft het nettoloon over.

Werkgeverspremie

Belastingen en loonkosten
U bent als werkgever verplicht loonbelasting en premies in te houden op het loon van de werknemer, vanwege de zogenoemde volksverzekeringen AOW (de Algemene Ouderdomswet), ANW (de Algemene Nabestaandenwet), AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet). De werknemersverzekeringen geven een werknemer recht op een uitkering of voorzieningen: de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De werkgever en werknemer betalen samen de WW-premies; de WIA-premie betaalt de werkgever.

Ziektekostenverzekering en loonkosten
Als werkgever houdt u een premie in voor de zorgverzekering. Voor de Ziektewet bent u geen premies verschuldigd. U bent verplicht een werknemer bij ziekte 70% van het loon door te betalen, gedurende 104 weken. In sommige CAO´s staat zelfs een percentage van 100% doorbetalen. In die gevallen kunt u als werkgever nog een beroep doen op de Ziektewet.

Pensioen en loonkosten
U als werkgever aanvullende pensioenvoorzieningen treffen naast de AOW die iedere Nederlander ontvangt bij het bereiken van 65 jaar. Meestal betalen werkgever en werknemer beide een deel van de pensioenpremie. Vaak is er een CAO of bedrijfstak pensioenfonds geregeld en bent u verplicht uw werknemer aanmelden.

Pensioenafdracht

Reservering (vakantiegeld, vakantiedagen, feestdagen, ADTV / ATV)

Reservering van het ziektegeld

Ziekterisico

Salarisadministratie en contractbeheer

Bereken uw payroll tarief

Bent u klaar voor een beter aanbod? Bij Proflex Payroll hanteren wij eerlijke en transparante payroll tarieven.

Payroll offerte op maat?

Bel direct met onze medewerker via:
085-0450040

Meer informatie over payroll?

  • Bereken payroll tarief
  • Payroll in uw regio
  • Payroll in uw vakgebied