Wat je moet weten

Over de cao waarin je werkt

wat zijn je rechten en plichten per cao 

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een term die voorkomt in de cao voor Uitzendkrachten (ABU). Volgens de inlenersbeloning dienen uitzendkrachten het zelfde te verdienen als werknemers van de inlener die dezelfde werkzaamheden verrichten. In ieder geval dienen de volgende punten uit de bij de inlener geldende cao te moeten worden toegepast:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Meest toegepaste cao’s

CAO voor Uitzendkrachten

Als je uitzendkracht bent, dan val je onder de cao voor Uitzendkrachten (ABU). In de cao voor Uitzendkrachten vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk en vakantie.

Download de cao voor Uitzendkrachten (ABU) 

Cao Loonwerk (LEO)

In de cao Loonwerk vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk en vakantie.

Download de cao Loonwerk (LEO)

CAO voor Bouw en Infra

In de cao voor Bouw en Infra vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk en vakantie.

Download de cao-voor-bouw-en-infra

Download de cao-regels voor werknemers van Nederlandse intermediairs

Download de loontabellen uitzendkrachten Bouw en Infra 2018

Cao voor Hoveniers en Groenvoorzieners

In de cao voor Hoveniers en Groenvoorzieners vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk en vakantie.

Download de cao-voor-hoveniers-en-groenvoorzieners