Onze contractvormen

Met een contract van Proflex Personeel ben je voor een afgesproken periode zeker van werk. Je werkt bij één bedrijf in een vaste functie. Maar je kunt er ook voor kiezen om juist bij verschillende bedrijven te gaan werken. Afhankelijk van het soort contract val je onder de ABU of NBBU cao.

Fase A / Fase 1 of 2

Je zit in fase A (ABU) of fase 1 of 2 (NBBU) wanneer je minder dan 78 weken voor Proflex Personeel hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee aan de opbouw van fasen. Het aantal uren dat je werkt, is hierbij niet van belang. Ook kun je telkens een nieuwe opdracht aannemen bij andere opdrachtgevers (inleners). In fase A, fase 1 en 2, worden contracten aangeboden met uitzendbeding. Dat wil zeggen dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt, zonder dat een opzegging vereist is.

Fase B / Fase 3

Als je na fase A of fase 2 blijft werken voor Proflex Personeel, dan kom je in fase B (ABU) of fase 3 (NBBU). Ook als je er even tussenuit gaat, maar binnen 26 weken weer wordt uitgezonden via Proflex Personeel, zit je in fase B of fase 3. In deze fase bieden wij je een tijdelijk contract voor bijvoorbeeld drie of zes maanden. Mocht onze inlener de opdracht beeindigen voor de afloop van je contract, dan hou je het recht op salaris zolang het contract duurt. Je moet wel beschikbaar blijven voor passend werk. Na vier jaar of maximaal zes contracten stopt fase B / fase 3. Als je in fase B of fase 3 langer dan 13 weken niet door Proflex Personeel wordt uitgezonden. dan begint de telling van fase B / fase 3 opnieuw. Ben je 26 weken of langer niet werkzaam, dan begint de telling can fase A / fase 1 of 2 opnieuw.

Fase C / fase 4

Als je fase B of fase 3 hebt voltooid, dan kom je in aanmerking voor fase C (ABU) of fase 4 (NBBU). In deze fase heb je recht op een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Een contract voor onbepaalde tijd kan natuurlijk ook beëndigd worden. Voor Proflex Personeel gelden de wettelijke vereisten van opzeggen via het Centrum voor Werk en Inkomen of via de kantonrechter. Als je na beëindiging van fase C of fase 4 binnen 26 weken weer voor Proflex Personeel gaat werken begin je in fase B / fase 3. Als je 26 weken of meer niet voor Proflex Personeel hebt gewerkt, dan val je terug naar het begin vcan fase A / fase 1 of 2.