Werken met een glimlach

Werken via Proflex Personeel

Wat je van ons mag verwachten!

Ga je werken via Proflex Personeel? Dat is goed nieuws! Op deze pagina vind je alles over zaken als salarisverwerking, urenregistratie en het ziektereglement. Daarnaast informeren we je graag zo goed mogelijk over zaken als cao, uitbetaling en loonstroken, verlof, ziekte en pensioen Zo weet je precies wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten!

Documenten

Als je bij ons solliciteert, hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • Foto of scan van de voor- en achterkant van je identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs!)
 • Foto of scan van de voor- en achterkant van je bankpas
 • Je meest recente CV. Weet je niet hoe je een goed CV in elkaar zet? Lees onze tips

Arbeidsvoorwaarden

CAO voor Uitzendkrachten

Je werkt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten. Afhankelijk van jouw arbeidsovereenkomst (ofwel: uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. Download volledige ABU CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017.

De volgende elementen van de inlenersbeloning zullen onderdeel uitmaken van je beloningsstructuur:

 • Het brutoloon conform de schaal waarin je bent ingedeeld
 • ATV/ADV
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhoging, zoals bij de inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen (bijv. reiskosten)
 • Periodieken

Uitbetalen salaris en loonstroken

Je krijgt je loon of vergoeding wekelijks, per 4 weken of per maand betaalt. Wij spreken bij het begin van je dienstverband af, per welke periode jij je salaris ontvangt. Naast je salaris bouw je ook reserveringen en vakantiedagen op. Afhankelijk van het aantal gewerkte weken heb je ook recht op pensioen. Je vindt je loonstroken uiterlijk op de vrijdag na de betaaldag. Je kunt je loonstroken ook downloaden via het online webportal.

Betaling

Bij een weekbetaling krijg je elke donderdag uitbetaald na een gewerkte week.

Bij een betaling per 4 weken krijg je de uren van de vier weken uitbetaald op de woensdag in week 5. Als je halverwege een 4-weekse periode begonnen bent, kan het zijn dat je je salaris eerder ontvangt, aan het einde van de periode.

Bij een maandelijkse betaling  krijg je op de donderdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaalt. Wil je de exacte datum weten? Kijk dan in onze verloningstabel.

Houd er daarom rekening mee dat de salaris som pas 1 of 2 dagen later op je rekening staat dan de aangegeven datum in het overzicht. Zeker rond de feestdagen kunnen vertragingen ontstaan van het betalingsverkeer bij banken.

Jaaropgaves

De jaaropgave wordt uiterlijk in februari verzonden en ook deze kan je ook vinden in je webportal.

Verlof

Vakantiedagen

Als uitzendkracht bouw je vakantiedagen op over je verdiende loon. Werk je een volledige werkweek, dan heb je na een jaar recht op tenminste 4x de overeengekomen arbeidsduur per week. Werk je geen volledige werkweek of niet het hele jaar, dan bouw je een evenredig deel op. Vakantiedagen kun je opnemen als een betaalde vakantie, maar je kunt ze ook laten uitbetalen aan het einde van je arbeidsovereenkomst. Als je vakantie wilt opnemen, moet je dit overleggen met Proflex Personeel en het bedrijf waar je werkzaam bent.

Vakantiegeld

Je krijgt je vakantiegeld in juni op je rekening gestort. De uitbetaling is 1x per kalenderjaar. Het vakantiegeld bedraagt tenminste 8% van je loon, dit is wettelijk bepaald. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal uren dat je voor Proflex Personeel gewerkt hebt. De opbouw van het vakantiegeld kan je ook terugvinden op je loonstrook. Eindigt je arbeidsovereenkomst? Ook dan krijg je nog vakantiegeld. Dit wordt uitbetaald na 6 weken.

Feestdagen

Tijdens algemeen erkende feestdagen die op een dag vallen waarop je anders zou moeten werken, wordt je naar rato doorbetaald. Proflex Personeel bekijkt hoe vaak je de afgelopen 13 weken op deze dag gewerkt hebt, en het gemiddeld aantal uren dat je gewerkt hebt op deze dag. Wij betalen je vervolgens naar rato uit.

Bijvoorbeeld:

 • Je bent 8 weken geleden gestart
 • Je hebt in die periode iedere maandag 8 uur gewerkt
 • Als er dan een feestdag op maandag valt, krijg je 8×8:13= 5 uur uitbetaald.

Er worden geen reserveringen opgebouwd over vakantiedagen.

Algemeen erkende feestdagen 2019

Nieuwjaarsdag, 1 januari 2019 (dinsdag)
1e Paasdag, 21 april 2019 (zondag)
2e Paasdag, 22 april 2019 (maandag)
Koningsdag, 27 april 2019 (zaterdag)
Hemelvaartsdag, 30 mei 2019 (donderdag)
1e Pinksterdag, 9 juni 2019 (zondag)
2e Pinksterdag, 10 juni 2019 (maandag)
1e Kerstdag, 25 december 2019 (woensdag)
2e Kerstdag, 26 december 2019 (donderdag)

Ziekte

Wat doe je als je ziekt bent?

Proflex Personeel werkt met een verzuimprotocol. Wil je precies weten wat hier in staat, dan kun je het downloaden via de online portal. Hier vermelden wij de hoofdlijnen:

 • Als je ziek bent, moet je dit direct melden bij Proflex Personeel en het bedrijf waar je werkt. Wij zijn bereikbaar op 085-0450040. Dit moet gebeuren op je eerste ziektedag voor 10:00 uur ’s ochtends. Je ziek melden per e-mail of sms is niet toegestaan.
 • Als je je ziek meldt, geef je het volgende door: de dag waarop je ziek geworden bent, wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn, hoe lang je denkt ziek te zijn en het adres en telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

De eerste ziektedag

De dag waarop je je ziekt meldt is je eerste ziektedag. Ben je te laat met je ziek melden? Dan geldt die periode, totdat je je ziek meldt, als onbetaald verlof. Valt je eerste ziektedag op een zaterdag of zondag, dan meld je je ziek op de eerstvolgende maandag bij Proflex Personeel en het bedrijf waar je werkt. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je je op je eerste ziektedag ziek bij je werkgever en op de maandag daarna bij ons.

Het juiste adres

Geef bij je ziekmelding altijd het juiste (verpleeg)adres door, als dit anders is dan je huisadres.

Controle

In de tijd dat je ziek bent, kun je gecontroleerd worden, dus wordt er van je verwacht dat je thuis blijft. Een medewerker van onze ARBO-afdeling kan contact met je opnemen of een ARBO-arts kan bij je langs komen. Je mag je huisadres alleen verlaten om een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts te bezoeken. Ook wordt van je verwacht dat je, als je ziekte daar aanleiding toe geeft, je binnen een redelijke termijn naar de huisarts of medisch specialist gaat.

Verzuimbegeleiding

Het ziekterisico ligt bij onze back-office. Zij werken samen met de ARBO-unie om te zorgen dat je je zo snel mogelijk weer beter voelt. Als je gevraagd wordt om naar het spreekuur van de verzuimbegeleider te komen, ben je daartoe verplicht.

Ziektegeld

Vanaf de derde ziektedag heb je recht op een ziekte-uitkering, wat 91% van het dagloon is. Wij berekenen het dagloon en zodra deze is vastgesteld, laten wij jou dit weten.

Weer beter?

Als je hersteld bent en je gaat weer aan de slag, dan moet je dit ook melden bij Proflex Personeel. Je kunt dit doen door te bellen naar ons telefoonnummer: 085-0450040.

UIT DIENST

Uitbetaling reserveringen

Als je uit dienst gaat, krijg je al je reserveringen na 6 weken uitbetaald.

WW-uitkering aanvragen

Word je binnenkort werkloos? Dan moet je zo snel mogelijk je WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Dit kan via een digitaal formulier op de pagina Uitkering aanvragen van de website werk.nl.

LET OP!

Je hebt na je laatste werkdag 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij het UWV. Eerder mag ook! Na je laatste werkdag heb je 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Dit kan vanaf 1 maand voor uw laatste werkdag.

Meer informatie over werkloosheid en een WW-uitkering vindt u op de website van het UWV.

PENSIOEN

Je bouwt pensioen op, afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en je arbeidsverleden.

Uitzendovereenkomst fase A

Je hebt een uitzendovereenkomst (Fase A) bij Stipt Payroll. Dan bouw je pensioen op vanaf je 21e jaar (als je tenminste minimaal 26 weken voor ons hebt gewerkt) via het BASIS pensioen.
Stipt Payroll neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de Basis-pensioenrekening vind je op de website van pensioenmaatschappij StiPP. Heb je 78 weken gewerkt, dan val je onder de PLUS regeling. Stipt Payroll betaalt dan 2/3e deel van de premie en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van uw salaris en dat staat vermeld op je loonstrook.

Arbeidsovereenkomst fase B/C

Je hebt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of voor onbepaalde tijd (Fase C) bij Stipt Payroll. Dan bouw je vanaf je 21e jaar pensioen op via het PLUS pensioen. Stipt Payroll betaalt 2/3e deel van de premie en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van je salaris en dat staat vermeld op uw loonstrook. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de PLUS pensioen vind je op de website van pensioenmaatschappij StiPP.

Stipp Pensioen

Iedereen in Nederland krijgt een AOW-uitkering. Deze wordt betaald door de overheid als basispensioen. Daarnaast bouw je een aanvullend pensioen op bij StiPP. Iedereen die in Nederland werkt als uitzendkracht, payroller of gedetacheerde is verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van StiPP.

Pensioenoverzicht

StiPP stuurt je ieder jaar het Uniform Pensioenoverzicht (kortweg UPO). Op dit overzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal vermeld en ook wat het pensioenkapitaal zal zijn indien je door blijft werken tot uw pensioendatum.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Zodra je je eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, kun je je AOW- en pensioengegevens inzien op: www.mijnpensioenoverzicht.nl door in te loggen met je DigiD. Daar vind je niet alleen het pensioen dat je hebt opgebouwd bij StiPP, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt.