Werken via Proflex Personeel

Ga jij binnenkort aan het werk via Proflex Personeel? Op deze pagina vind je alle informatie over jouw uren, het salaris, verlof en meer.

Documenten

Als je bij ons solliciteert, hebben wij de volgende documenten van je nodig:

 • Foto of scan van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart of paspoort
 • Foto of scan van de voor- en achterzijde van je rijbewijs
 • Foto of scan van de voor- en achterzijde van je bankpas
 • Foto of scan van je behaalde certificaten en diploma’s, bijvoorbeeld je VCA of hoveniersdiploma
 • Je meest recente CV. Weet je niet hoe je een goed CV in elkaar zet? Lees onze tips

Vragen?

Vragen over cao, uitbetaling, loonstroken, verlof, ziekte of pensioen?

Bel direct met ons: 085-0450040

Of stuur een e-mail naar:
info@proflexpersoneel.nl

Arbeidsvoorwaarden

CAO voor Uitzendkrachten

Je werkt volgens de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Afhankelijk van jouw arbeidsovereenkomst (ofwel: uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. De volledige NBBU-cao voor Uitzendkrachten vind je hier.

De volgende elementen van de inlenersbeloning maken deel uit van beloningsstructuur:

 • Het brutoloon conform de schaal waarin je bent ingedeeld
 • ATV/ADV
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhoging, zoals bij de inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen (bijv. reiskosten)
 • Periodieken

Uitbetalen salaris en loonstroken

In je uitzendovereenkomst staat het bruto-uurloon vermeld. Dit is het bruto-uurloon wat je per gewerkt uur ontvangt, vóór de afdracht van sociale lasten en loonbelasting.

Betaling

Je ontvangt iedere week salaris. Op donderdag of vrijdag volgend op de gewerkte week staat het salaris op je bankrekening. Via e-UUR ontvang je je loonstrook. Op je loonstrook vind je ook je gewerkte aantal uren, salaris en je reserveringen.

Jaaropgave

De jaaropgave vind je ook in je e-UUR account. Bij het in dienst treden bij Proflex Personeel ontvang je een uitgebreide handleiding van het online portal e-UUR.

Verlof

Vakantiedagen

Als je voor Proflex Personeel werkt, bouw je vakantierechten op. Bij een volledig gewerkte maand heb je aanspraak op 16 uur vakantie, of een evenredig deel daarvan, wanneer er niet een volledige maand is gewerkt. Wil je vakantie opnemen, doe dit dan in overleg met je opdrachtgever en na toestemming van ons. De opgenomen vakantie-uren kun je online invoeren.

Vakantiegeld

Iedere medewerker heeft recht op vakantietoeslag. De hoogte van deze toeslag vind je in de CAO en bedraagt 8% van je bruto jaarsalaris. De toeslag wordt belast met een  (hoger) percentage uit de tabel voor bijzondere beloningen. Je vakantiegeld wordt in de laatste week van mei of aan het einde van je dienstverband uitbetaald.

Feestdagen

De algemeen erkende feestdagen krijg je gewoon doorbetaalt, behalve als je op deze dag volgens je contract niet zou werken of als de feestdag op zaterdag en/of zondag valt.

De algemeen erkende feestdagen volgens de NBBU-cao zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koningsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag
 • Tweede Kerstdag

Ziekte

Wat doe je als je ziekt bent?

Je meld je voor aanvang van het werk telefonisch ziek bij de leidinggevende van het bedrijf waar je werkt. Meld je voor 09:00 telefonisch ziek bij Proflex. Je volgt de voorschriften van de ziekmeldprocedure van het bedrijf waar je werkt. Als er geen specifieke voorschriften bij jou bekend zijn, neem je voor aanvang van je normale werktijd contact op met de leidinggevende van het bedrijf. Informeer ons ook op je eerste ziektedag voor 09:00. Meld je altijd persoonlijk ziek, anders kunnen wij je ziekmelding niet accepteren. Ben je ziek geworden tijdens je werk? Meld dit dan voordat je naar huis gaat aan de opdrachtgever an aan Proflex. Laat ons ook weten:

 • Op welk adres je wordt verpleegd
 • Of je op je 1e ziektedag zou moeten werken
 • De laatste gewerkte dag
 • Wat je verwachte hersteldatum is
 • Wanneer je een afspraak bij een arts of specialist hebt afgesproken.

De eerste ziektedag

Zodra jij je ziek meldt, geven wij dit door aan het UWV. Wij bevestigen je ziektemelding per mail. Het dienstverband stopt bij Proflex en je hebt recht op een Ziektewetuitkering. De beslissing en hoogte ligt bij het UWV. De eerste dag dat je ziek bent is een wachtdag en wordt er geen ziektewetuitkering betaald. Word je binnen 4 weken na de eerdere ziekteperiode weer ziek? Dan krijg je vanaf de eerste ziektedag een ziektewetuitkering en geldt er geen wachtdag.

Controle

Inzicht in het ziekteverzuim is noodzakelijk. Dit betekent dat jij goed bereikbaar moet zijn. Er zal regelmatig contact zijn met Proflex en je dient alles in het werk te stellen om weer gezond te worden, zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan.

Pensioen

In de NBBU-cao is een pensioenregeling van toepassing. Wanneer je 21 jaar of ouder bent en tenminste 26 weken werkzaam bent, kom je in aanmerking voor deze regeling. In fase 2 zijn daar voor jou geen kosten aan verbonden. Meer weten over je pensioenregeling? Kijk op www.stippensioen.nl of de NBBU-cao. Met betrekking tot het volgen van de inlenersbeloning kunnen voor uitzendkrachten werkzaam in de bouw afwijkende pensioenregels gelden.