Social Return

Duurzaam inzetten van medewerkers

Wat is social return

Met social return wordt er werkgelegenheid gecreeërd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds meer verplichten overheden social return toe te passen bij de uitvoering van de opdracht. In het bestek of de werkomschrijving staat beschreven op welke wijze de opdrachtnemer extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet creëren.

Doelgroep

Werk, leerbanen of stageplekken of opleidingen voor de volgende groepen tellen mee als social return:

  • Langdurig werkzoekenden: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende;
  • Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar;
  • Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en mensen die in aanmerking komen voor de Afspraakbanen.