Wat is de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans, makkelijk gezegd: de WAB, gaat 1 januari 2020 in. De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers vast in dienst te nemen. Als uitzendbureau betekent het ook voor ons dat er een aantal zaken veranderen. In deze blog lees je alles over de WAB.

Wat is de WAB?

De Wet arbeidsmarkt in balans is een wet die ervoor moet zorgen dat werkgevers sneller een vast contract aanbieden. De wet verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. De WAB vervangt de Wet werk en Zekerheid die begin 2015 in is gegaan. Deze wet moest er onder andere al voor zorgen dat de positie van flexwerkers werd versterkt.

Inmiddels is gebleken dat deze wet zijn beloftes niet waar kon maken. De WAB moet de fouten van de WWZ herstellen. Kortom, de WAB zorgt ervoor dat flexwerk duurder wordt en vast werk goedkoper.

Wat gaat er veranderen?

Er zijn een aantal belangrijke veranderingen die de WAB met zich meebrengt. Een overzicht:

 • Ontbindingsgrond
  > Een werkgever mag op dit moment iemand ontslaan als er aan een volledig ontslagrecht wordt voldaan. Dit verandert: door de WAB kan een werkgever ook iemand ontslaan als het drie onvolledige ontslagrechten zijn die voldoen.
 • Ontslagvergoeding
  > Een werknemer krijgt vanaf de eerste dag recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). Op dit moment krijgt een werknemer deze vergoeding pas na twee jaar dienstverband. Deze transitievergoeding verandert naar 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dit blijft ook hetzelfde en stijgt niet zoals nu na tien dienstjaren.
  > Voor kleine werkgevers komt er een regeling om de ontslagvergoeding te compenseren als het bedrijf beëindigt moet worden vanwege pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.
 • WW-premie
  > De WW-premie krijgt een verdeling: hoog en laag. De hoge premie geldt voor alle vormen dienstverbanden behalve vast, bijvoorbeeld tijdelijk, oproep, nul-uren en een uitzendovereenkomst. Deze premie is ongeveer 5% hoger dan de premie bij een vaste kracht. Gevolg is dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten duurder worden dan dat deze is bij een vaste kracht.
 • Ketenregeling
  > De ketenregeling houdt de opeenvolging in van tijdelijke contracten. De WAB verruimt de ketenregeling. In plaats van het huidige beleid, waarbij een werkgever drie tijdelijke contracten in twee jaar aan kan bieden, verandert dit naar maximaal drie contracten in die jaar.
  > Voor werk dat maximaal 9 maanden per jaar gedaan kan worden, zoals seizoenswerk, kan de cao de pauze verkorten van zes naar drie maanden. Zo is de pauze die zorgt voor een tijdelijke breuk in de reeks tijdelijke contracten, een stuk korter. Dit geldt dus ook voor seizoenswerk zoals groenvoorzieners! Dit kan wel per cao verschillen en is dus niet per definitie het geval.
  > Uitzendbureaus blijven gebruik maken van het huidige fasen-systeem waarbij de arbeidsovereenkomsten tot 5,5 jaar kunnen duren.
 • Payroll
  > Werknemers die werken op basis van payroll krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.
  > De werknemers krijgen op deze manier recht op een vergelijkbaar pensioen.
  > De payrollovereenkomsten vallen niet meer onder ABU- of NBBU-cao en mogen geen gebruik meer maken van het uitzendbeding.
 • Oproepkrachten
  > Oproepkrachten mogen niet meer verplicht permanent beschikbaar worden gesteld. Een werknemer moet minstens vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen. Doen ze dit niet, dan heeft de werknemer recht op loonbetaling.

Wil jij meer interessante blogs lezen die voor jou als werkgever interessant kunnen zijn? Check dan onze Blog voor Werkgevers!